top of page
This course can no longer be booked.

Приложно онлайн обучение по UX

Онлайн обучение: 2 дена, 16 часа

  • Ended
  • 699 Bulgarian hard leva
  • Online

Service Description

Впуснете се в трансформиращо двудневно пътешествие с нашето обучение „Как да създаваме устойчиви решения и клиентски изживявания“.


bottom of page